MVO

Ondernemen is meer dan voorzien in een behoefte.

Natuurlijk streven we naar een financieel verantwoorde bedrijfsvoering, maar niet ten koste van anderen. Met interessant werk, een eerlijke beloning, leerzame trainingen, persoonlijk advies en het delen van onze kennis en ervaring willen we onze directiechauffeurs helpen zichzelf te ontwikkelen.

Omdat we denken dat alle mensen van elkaar kunnen leren maken we in onze werving en selectie geen onderscheid naar ras, huidskleur, sekse, seksuele voorkeur, leeftijd, religie, nationaliteit of sociale achtergrond. 

We houden ons aan alle geldende wet- en regelgeving, maar we zetten liever hoger in. Natuurlijk is vervoer per definitie belastend. Maar voor zover de situatie van de opdrachtgever het toelaat gebruiken we de zuinigste auto’s en de meest rendabele brandstoffen. Onze eigen auto’s hebben de laagste energielabels.